• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg cerexagri fungicid bouille bordelaise wdg zeama bordeleza 20 - 1, thumbnail

Bouillie Bordelaise ВДГ, 20 кг

523,58 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Bouillie Bordelaise ВДГ, 20 кг

bg cerexagri fungicid bouille bordelaise wdg zeama bordeleza 20 - 1

Bouillie Bordelaise ВДГ, 20 кг

На склад

523,58 лв.
- +
523,58 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Медният сулфат, известен още като син камък, е високоефективен фунгицид, който притежава широк спектър на действие върху дървета, лозя, зеленчуци и плодове.

Активни вещества:
20 % мед и 80 % меден сулфат.

Начин на действие:
Продуктът има контактно действие и влияе на патогените и болестите по културите. Има превантивен и лечебен ефект. Препоръчва се равномерното пръскане на третираните части на растенията. Продуктът се разтваря добре във вода и осигурява голяма покривност на листната маса.
При овошките се използва и през зимния период, за да се унищожат презимуващите патогени. По време на вегетация действието му е превантивно.

Начин на приложение:
Употребява се под формата на бордолезов разтвор. За получаването му 1 кг меден сулфат се използва заедно със 750 гр негасена вар или 1.5 кг гасена вар. От варта се прави варно мляко, което се изсипва в разтворения във вода меден сулфат. Приготвената смес се използва до няколко часа след разбъркването й. Фината субстанция осигурява по-добра покривност. Карантинният период е 28 дни.
Медният сулфат в чистата си форма се използва за обработка на почвата и никога върху растенията, защото причинява изгаряния по листата.

Третирани растения
:
праскова, череша, ябълка, лоза, дюля, домати, краставици, лук, фасул.
Заболявания, при които се използва: мана, ръжда, алтернариоза, хелминтоспориоза, листни петна, изгаряния по листата.

Допълнителна информация

Производител Cerexagri
Опаковка 20 кг
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Copper
Активна концентрация на веществото 200 g/kg, 800 g/kg
Вид растение боб, вишна, грозде, домат, дюля, иглолистно дърво, кайсия, краставица, круша, праскова, слива, череша, ябълка
Болести по растението бели листни петна-mycosphaerella cannabis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, гъбна сачмянка-stigmina carpophila, къдравост по прасковата-taphrina deformans, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 5-7.5 kg/ha
Био растения неподходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.