• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer rodenticide racumin paste g 60 g - 1, thumbnail

Родентицид Паста Racumin G, 60 г

Не е налично

Паста Racumin G, 60 г

bg bayer rodenticide racumin paste g 60 g - 1

Родентицид Паста Racumin G, 60 г

Не е налично

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Racumin G паста е професионален продукт, предназначен за контрол на популацията на гризачи и осигуряване на защита срещу тях. Предлага се под формата на твърди примамки, които съдържат растителни мазнини и въглехидрати, особено привлекателни за мишки и плъхове. Успехът на продукта се дължи на повишеният прием на примамката. При изследване производителят Bayer е установил, че при поглъщане на вкусните хапки гризачите предават информацията за местонахождението им на останалите от колонията.

Активна съставка: куматетралил 0.375 гр/кг, първо поколение антикоагулант, който бързо навлиза в метаболизма на вредителите, но също така бързо излиза, като оставя минимално количество продукт в телата им.

Ползи:
- бърз и високоефективен контрол върху гризачите;
- нисък риск от вторично натравяне;
- изключително висок процент поглъщане на родентицида.
- гризачите не странят от примамката;
- лесно боравене с продукта;
- подходящ за приложение както в затворени помещения, така и на открито;
- икономичен и евтин;
- слаба миризма;
- температура на топене - по-висока от 200 °C;
- синя на цвят паста;
- плътност: 1.19 гр/куб.см при 20 °C.
- регистриран съгласно закона за ACVM от 1997г., № 9643;
- първо поколение антикоагулант означава, че третирането е по-бързо и с по-голяма успеваемост в борбата с гризачите от второ поколение антикоагулант.

Препоръки от производителя:
- избягвайте контакт с продукта или контакт с повърхността, на която е приложен;
- използвайте предпазни средства при боравене с продукта;
- не позволявайте да попадне във вода, канали, подпочвени води;
- изпозлвайте гумени ръкавици при работа с продукта;
- дръжте опаковката добре затворена на сухо, хладно и проветриво място.
Внимателно прочетете и следвайте указанията и условията за употреба.

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 60 г
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на паста
Активни вещества Coumatetralyl
Активна концентрация на веществото 0.375 g / kg
Цвят Син
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.