• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer rodenticide racumin paste 50 kg - 2, thumbnail

Родентицид Паста Racumin, 50 кг

Не е налично

Паста Racumin, 50 кг

bg bayer rodenticide racumin paste 50 kg - 2

Родентицид Паста Racumin, 50 кг

Не е налично

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Racumin G паста е професионален продукт, предназначен за контрол на популацията на гризачи и осигуряване на защита срещу тях. Предлага се под формата на твърди примамки, които съдържат растителни мазнини и въглехидрати, особено привлекателни за мишки и плъхове. Успехът на продукта се дължи на повишеният прием на примамката. При изследване производителят Bayer е установил, че при поглъщане на вкусните хапки гризачите предават информацията за местонахождението им на останалите от колонията.

Активна съставка: куматетралил 0.375 гр/кг
Антикоагулантът взаимодейства с витамин К1 и спира процеса на коагулация на кръвта. Симптомите на отравяне включват: лесно натъртване, кръвотечение от носа или устата, кръв в изпражненията или урината, трудно спиращо кървене от малки рани. Тези симптоми могат да се проявят в рамките на няколко дни.

Ползи:
- бърз и високоефективен контрол върху гризачите;
- нисък риск от вторично натравяне;
- изключително висок процент поглъщане на родентицида.
- гризачите не странят от примамката;
- лесно боравене с продукта;
- с много предимства както за потребителя, така и за околната среда.
- регистриран съгласно закона за ACVM от 1997г., № 9643;
- първо поколение антикоагулант означава, че третирането е по-бързо и с по-голяма успеваемост в борбата с гризачите от второ поколение антикоагулант.
- предлага се под формата на паста;
- изключително атрактивен продукт за гризачите.

Препоръки от производителя:
- поставете примамките в станцията за стръв;
- използвайте количество примамки и ги поставете на такова разстояние съобразно степента на заразяване.
Плъхове, висока степен на заразяване: използвайте 100-200 гр от продукта в станции за стръв и поставете станциите на разстояние от 3 до 10 метра помежду им.
Плъхове, ниска степен на заразяване: използвайте 100-200 гр от продукта в станции за стръв и поставете станциите на разстояние от 5 до 20 метра помежду им.
Мишки, висока степен на заразяване: използвайте 10-20 гр от продукта в станции за стръв и разположете станциите на разстояние от 2 до 10 метра помежду им.
Мишки, ниска степен на заразяване: използвайте 10-20 гр от продукта в станции за стръв и разположете станциите на разстояние от 5 до 20 метра помежду им.
Внимателно прочетете и следвайте указанията и условията за употреба. Използвайте лични предпазни средства при работа с продукта.

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 50 кг
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на паста
Активни вещества Coumatetralyl
Активна концентрация на веществото 0.375 g / kg
Цвят Син
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P264 Да се измие... старателно след употреба
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P330 Изплакнете устата
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H302 Вреден при поглъщане
H360 Може да увреди оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.