• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer insecticide solfac combi nf 1 l - 1, thumbnail

Инсектицид Solfac Combi NF, 1 литър

Не е налично

Solfac Combi NF, 1 литър

bg bayer insecticide solfac combi nf 1 l - 1

Инсектицид Solfac Combi NF, 1 литър

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Insecticide Bayer Solfac Combi NF, 1 litre

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на течност
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Deltamethrin, Esbiothrin, Piperonyl Butoxide
Активна концентрация на веществото Deltamethri 1 %; Esbiothrin 2 %; Piperonyl Butoxide 5 %
Начин на действие контактно
Мирис Не
Дозировка 37.5-50 ml/100 mp;37.5-50 ml/4-5 l
Отървава се от Комари, Мухи

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P262
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.