• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer insecticide k othrine wg 250 40 g - 2, thumbnail

Инсектицид K-Othrine WG 250, 40 г

Не е налично

K-Othrine WG 250, 40 г

bg bayer insecticide k othrine wg 250 40 g - 2

Инсектицид K-Othrine WG 250, 40 г

Не е налично

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Професионалисти

Информация за продукта

Инсектицид Bayer K-Othrine WG 250, 40 г

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 40 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Професионалисти
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Deltamethrin
Активна концентрация на веществото 250 g/kg
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис отличителен
Дозировка 20 g/10 L/ 200 mp
Отървава се от Мокрици, Американски Хлебарки, Бръмбари, Бълхи, Винени Мушици, Водни Кончета, Германски Хлебарки, Гъгрици, Гъсеници, Диплоподи, Дрешни Молци, Дървеници, Дървесни Оси, Дървояди, Калинки, Комари, Кърлежи, Люспеница, Миризливки, Мравки, Мухи, Ориенталски Хлебарки, Оси, Паяци, Скакалци, Скорпиони, Термити, Хлебни Молци, Щипалки, Щурци

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.