• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer insecticide k othrine sc 25 5x5 ml - 0, thumbnail

Инсектицид K-Othrine SC 25, 5 х 5 мл

Не е налично

K-Othrine SC 25, 5 х 5 мл

bg bayer insecticide k othrine sc 25 5x5 ml - 0

Инсектицид K-Othrine SC 25, 5 х 5 мл

Не е налично

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Професионалисти

Информация за продукта

Insecticide Bayer K-Othrine SC 25, 5 x 5 ml

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 5 части
Категория на употреба Oбучен персонал, Професионалисти
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Deltamethrin
Активна концентрация на веществото 25 g / liter
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис отличителен
Дозировка 50 ml/10 l
Отървава се от Мокрици, Американски Хлебарки, Бръмбари, Бълхи, Винени Мушици, Германски Хлебарки, Диплоподи, Дрешни Молци, Дървесни Оси, Дървояди, Комари, Люспеница, Миризливки, Мравки, Мухи, Нощни Пеперуди, Ориенталски Хлебарки, Оси, Паяци, Хлебни Молци, Щипалки

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.