• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer insecticid agro movento 100 sc 1 litru - 1, thumbnail

Movento 100 СК, 1 литър

Не е налично

Movento 100 СК, 1 литър

bg bayer insecticid agro movento 100 sc 1 litru - 1

Movento 100 СК, 1 литър

Безплатна доставка

Не е налично

Информация за продукта

Movento съдържа активното вещество спиротетрамат, което се отличава с нов начин на действие - инхибира липидната биосинтеза. Действието на продукто е бавно, но силно - повлиява ларвите, а няколко дни по-късно и насекомите във фаза на нимфи.

Активно вещество: 100 гр/л спиротетрамат

Начин на действие и приложение
Уникално свойство на продукта е възходящото и низходящото му презапределение в растението, както и дългата остатъчна активност. Малко след нанасяне активното вещество се абсорбира от кутикулата и се пренася във всички съдове на растението - корени, нови израстъци.
Продуктът повлиява репродуктивните функции на женските организми, жизнеността на нимфите и плодовитостта на яйцеклетките. Популацията на вредителите значително намалява след приложение. Не се наблюдават неблагоприятни последици върху пчелите и полезните насекоми.
При ябълки - максимум две приложения в доза от 200 мл/дка, със срок между тях минимум 14 дни. Продуктът се прилага от края на цъфтежа до пълното съзряване на плоза. За калифорнийска щитоносна въшка приложението зависи от климатичните условия. При нормални условия правилният момент е в началото на растежа на ларвите, а при суша - при миграцията на ларвите. Обемът на разтвора е около 150 л/дка, а карантинният период 21 дни.
При круша - дозата е 200 мл/дка, извършват се до две третирания със срок между тях 14 дни, от края на цъфтежа, до съзряването на плода. Третирането се извършва след излюпването на ларвите, в ранен стадий на развитието им. Обемът на разтвора е 100 л/дка, а карантинният период 21 дни. За оптимален контрол се следи вида вредители и кога представляват опасност, за да се предвиди точното време за приложение.
При слива - достатъчно е едно третиране в доза от 200 мл/дка, след цъфтеж, обикновено 7-10 дни след окапване на венчелистчетата. Карантинният срок е 21 дни.
При оранжерийни домати - за оранжерийна белокрилка и картофена листна въшка дозата е 75 мл/дка, в разтвор от 100 л/дка. Нанасят се до 4 приложения, в рамките на минимум 7 дни. В защитени територити, когато се използват опрашители, се прилагат 4 третирания с 14 дни межу тях, два пъти, като времето между първия и втория път е около 8 седмици. Карантинният срок е 3 дни.

Третирани растения: ябълка, круша, слива, домати

Вредители, върху които се прилага: щитоносна въшка, сливова плодова оса, ябълкова листна въшка, оранжерийна белокрилка


Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 1 л
Срок на годност (години) 3
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Spirotetramat
Активна концентрация на веществото 100 g/litur
Вид растение домат, круша, слива, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие системно
Растителни вредители калифорнийска щитоносна въшка, листни въшки, оранжерийна белокрилка
Дозировка 0.75-1.875 l/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис слабо дразнещ

Предпазни Мерки

 
 
 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P307+P311 ПРИ експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.