• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bayer erbicid sencor 600 fs 5 litri - 1, thumbnail

Sencor 600 SC, 5 л

Редовен Цена: 457,67 лв.

283,76 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Sencor 600 SC, 5 л

bayer erbicid sencor 600 fs 5 litri - 1

Sencor 600 SC, 5 л

На склад

Редовен Цена: 457,67 лв.

283,76 лв.

- +

Редовен Цена: 457,67 лв.

283,76 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Sencor 600 SC е течен концентрат за третиране преди и след поникване на плевели при моркови, грах, картофи, домати. Едно приложение е достатъчно за максимален и продължителен ефект.  
Активно вещество: метрибузин 600 гр/л
Начин на действие и приложение:
Действа както приложен върху почвата, така и чрез поемане от листата след поникване.
При моркови се прилага както превантивно, така и след поникване. Морковите трябва да имат две истински листа, но се внимава мястото да не се напълни с прекалено много плевели.
При картофи превантивната доза е 90 мл/дка, нанесена след окончателното засаждане. Прилага се и второ третиране след поникване на плевелите в доза от 60 мл/дка, когато картофите са достигнали 5 см височина и имат минимум 3 листа.
При домати се прилага превантивно в доза от 45 мл/дка. Второ третиране след поникване се прилага в доза от 35 мл/дка, най-рано 40 дни след първото нанасяне на продукта.
При домати от разсад продуктът се използва при наличие на 4 истински листа на домата и фаза котиледони на плевелите. Дозата е 60 мл/дка, приложена 5 дни преди засаждане.
При соя се третира превантивно в доза от 35 мл/дка.
Продуктът не се използва при домати в оранжерия и при песъчливи почви. Не се прилага при температури над 25 градуса по Целзий.
Третирани растения: картофи, соя, домати
Плевели, върху които се прилага: едногодишна метлица, кокоше просо, врабчови чревца, обикновена ветрушка, полска теменуга, полски кострец, обикновен щир, овчарска торбичка, див босилек, див синап

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Metribuzin
Активна концентрация на веществото 600 g/l
Срещу бяла куча лобода-chenopodium album, едногодишна метлица-poa annua, кокоше просо-echinochloa crus-galli, млечок-sonchus arvensis, обикновена ветрушка-apera spica-venti, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, пача трева-polygonum aviculare, перуанска лайка-Galinsoga parviflora, пилешка трева (врабчови чревца)-stellaria media, полска теменуга-viola arvensis, полски синап-sinapis arvensis, щир-amaranthus retroflexus
Вид растение домат, картоф, соя
Дозировка 0.35-0.9 l/ha
време за нанасяне преди поникване, след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.