• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer herbicid sekator progress od 1 l - 1, thumbnail

Sekator Progress OД, 1 л

218,48 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Sekator Progress OД, 1 л

bg bayer herbicid sekator progress od 1 l - 1

Sekator Progress OД, 1 л

На склад

218,48 лв.
- +
Безплатна доставка
218,48 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Sekator Progress OД е систематичен сулфонилуреен хербицид, използван за борба срещу годишните и многогодишните двусемеделни плевели и някои едносемеделни растения от пшеницата, ечемика и пролетната пшеница.

Активна съставка: амидосулфурон 100гр./л. + йодосулфурон-метил-натрий 25гр./ л. + мефенпир диетил 250гр./л.

Характеристики: Систематичен сулфонилуреен хербицид, използван за борба срещу годишните и многогодишните двусемеделни плевели и някои едносемеделни растения от пшеницата, ечемика и пролетната пшеница. Sekator е бързодействащ листен хербицид ( в рамките на 2 часа след нанасяне), който има и систематична транслокация през растенията. Ниските температури (4-5 °C) преди или след нанасяне не намаляват ефективността на продукта. Формулацуя - маслена дисперсия (ОД) - увеличава придържането и скоростта на пробиване на хербицида в листата. Sekator не се измива от валежи настъпили в рамките на 2 часа след нанасянето.

Начин на действие: Sekator се използва за борба с плевелите при пшеницата, пролетната пшеница и ечемика. Дозата е 100-150 мл./ х.  Дозата от 100 мл./х. се нанася, когато нашествието на плевели не е силно. Дозата от 150 мл./х. се използва при по-големи нашествия, както и срещу плевели, които са трудни за премахване. Третирането се състои през пролетта след поникване, когато плевелите са във фазата в която имат 2-3 листа. Оптималният интервал е между началото и края на размножаването, но Sekator също може да се нанася, докато не се появи банановото листо, без да има фитотоксичен ефект върху растението. Обемът на разтвора е 200-400 л./ х. за поземлено третиране и 80-150 л./х. за въздушно третиране. Забележка: Когато приготвяте разтвора, флаконите трябва да се разклатят добре преди да се изпразнят в пръскачката.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте Sekator Progress OД при овесените посеви. Да се избягва попадането на Sekator върху съседни култури. Малки дози препарат могат да нанесат повреди върху слънчоглед, рапица, зеленчуци и трайни култури. Да не се третират културите, ако са под влияние на някакъв стресов фактор, като замръзване, горещини, нападение от болести и неприятели, полягане предизвикано от наводнение или проливен дъжд, големи температурни амплитуди и др. 

Третирани растения: Пшеница, Ечемик, Пролетна пшеница

За борба срещу: бяла куча лобода, пелинолистна амброзия, полско огнивче, подрумичета, обикновена ветрушка - 2-4 листа преди размножаване; разстлана лобода, обикновена овчарска торбичка, синя метличина, обикновена паламида (макс. 10 см.); войничица, петниста бударица, лепка, медицинска лайка, незабравки, пача трева, поветицовидно фасулче, обикновено пипериче, лютичета, репичка, лапад, полски синап, млечок, врабчови чревца, полска попова лъжичка, слънчоглед.

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 1 л
Срок на годност (години) 2
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Amidosulfuron, Iodosulfuron-methyl-sodium
Активна концентрация на веществото 100 g/litur, 25 g/litur, 250 g/litur
Срещу войничица-descurainia sophia, дива ряпа-raphanus raphanistrum, лепка-galium aparine, лютиче-ranunculus arvensis, млечок-sonchus arvensis, обикновена паламида-cirsium arvense, обикновено пипериче-polygonum persicaria, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, пача трева-polygonum aviculare, петниста бударица , пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, поветицовидно фасулче-polygonum convolvulus, полска попова лъжичка-thlaspi arvense, полски синап-sinapis arvensis, полско огнивче-anagallis arvensis, разстлана лобода-atriplex patula
Вид растение ечемик, многореден ечемик, пшеница
Дозировка 0.1-0.15 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни, многогодишни двусемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.