• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bayer erbicid adengo 465 sc 5 litri - 1, thumbnail

Adengo 465 СК, 5 л

1 602,94 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Adengo 465 СК, 5 л

bayer erbicid adengo 465 sc 5 litri - 1

Adengo 465 СК, 5 л

На склад

1 602,94 лв.
- +
1 602,94 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Adengo е хербицид под формата на концентрирана суспензия.
Активни вещества: 225 гр/л изоксафлутол, 90 гр/л тиенкарбазон-метил и 150 гр/л ципросулфамид (антидот)
Начин на действие:
Продуктът съчетава действието на две много мощни активни вещества, допълнени от последно поколение антидот. Adengo има висока селективност и действа както превантивно, така и след поникването на плевелите.
Изоксафлутол притежава свойството да се реактивира при валежи дори след дълги засушавания. Така се контролират успешно плевелите, прораснали в сухия период.
Веществото се свързва с почвените колоиди в повърхностния почвен слой. Не се задържа, не образува защитен слой.
Тиенкарбазон-метил е нова хербицидна съставка от Bayer. Успешно въздейства на  широколистни плевели и увеличава цялостния ефект на препарата.
Първите признаци на действие на Adengo сe изравяват в избледняване на растенията, последвано от бързото им и пълно загиване.
Начин на приложение:
Ранни превантивни третирания се правят в доза от 30 мл/дка при слабо заплевеляване и ниско съдържание на хумус. При по-високо хумусно съдържание и по-силно заплевеляване дозата се увеличава до 35 мл/дка.
Продуктът се внася във фаза до 3 листа на царевица и плевели в ранен стадий на растеж - 2-3 листа.
Почвата трябва да бъде добре обработена, без наличието на буци, за да осъществи препаратът контактното си действие.
За максимална ефективност се прилага веднага след засяване, за да се поеме от влажната почва в повърхностния почвен слой.
При съдържание на хумус над 3.5 % продуктът може да се съчетае с други хербициди.
Третирани растения: царевица
Плевели, върху които се прилага: див овес, кърваво просо, кокоше просо, просо,  черно куче грозде, врабчови чревца, лайка, обикновена паламида, полска попова лъжичка, пача трева, татул, балур, разстлана лобода, обикновено пипериче, див овес, сива кощрява.

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Ciprosulfamide (safener), Isoxaflutole, Thiencarbazone-methyl
Активна концентрация на веществото 150 g/litur, 225 g/litur, 90 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, див овес-avena fatua, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, лайка-anthemis arvensis, лепка-galium aparine, обикновена паламида-cirsium arvense, обикновено пипериче-polygonum persicaria, пилешка трева (врабчови чревца)-stellaria media, полска попова лъжичка-thlaspi arvense, разстлана лобода-atriplex patula, татул-datura stramonium, черно куче грозде-solanum nigrum
Вид растение царевица
Дозировка 0.30-0.40 l/ha
време за нанасяне преди поникване, след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.