• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer fungicide mikal flash 30 g - 1, thumbnail

Mikal Flash, 30 гр

2,67 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Mikal Flash, 30 гр

bg bayer fungicide mikal flash 30 g - 1

Mikal Flash, 30 гр

На склад

2,67 лв.
- +
2,67 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Mikal Flash e фунгицид със системно и контактно действие за контрол на брашнеста мана по лозови насаждения.

Активни вещества: фозетил-алуминий 500 гр/кг и фолпет 250 гр/кг

Начин на действие
Продуктът притежава отлично превантивно действие срещу разпространението на гъбичките чрез предотвратяване поникването на спорите. 
Активното вещество фозетил-алуминий се разпределя възходящо и низходящо в третираните култури, задържа се в новите израстъци. Фозетил-алуминият стимулира защитните сили на растенията, като по този начин прави развитието на резистентност към продукта невъзможно. 
Фолпет от друга страна има контактно действие. Осигурява мигновена защита след приложение докато системното вещество започне да влиея. 
Благодарение на комплексния си състав Mikal Flash е максимално ефективен срещу брашнеста мана.

Начин на приложение
За десертно грозде са достатъчни до 3 третирания, преди и след цъфтеж, с период между тях от минимум 12 дни. Карантинният период преди събиране на реколтата е 70 дни. 
За винените сортове грозде са достатъчни до 3 третирания, преди цъфтеж, до пълното уплътняване на културата. Интервалът между третиранията е 12 дни. Карантинният перидо е 28 дни. За осигуряване на добра защита е необходимо фозетил-алуминият да покрие плътно третираните растения - това се постига с комбиниране или редуване на третирания с Mikal Flash и Verita.
Mikal Flash не се комбинира с продукти, съдържащи мед или дикофол, нито с азотни листни торове.

Третирани растения: лоза

Заболявания, при които се използва: брашнеста мана

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 30 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Folpet, Fosetyl-aluminum
Активна концентрация на веществото 250 g/kg, 500 g/kg
Вид растение грозде
Болести по растението пухкава мана пероноспороза-peronosporales
Дозировка 3 kg/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P420 Да се съхранява на разстояние от други материали
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H252 Самонагряващо се в големи количества; може да се запали
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H400 Силно токсичен за водните организми.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.