• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer fungicid aliette wg 80 500 g - 1, thumbnail

Aliette WG 80, 500 г

30,23 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Aliette WG 80, 500 г

bg bayer fungicid aliette wg 80 500 g - 1

Aliette WG 80, 500 г

На склад

30,23 лв.
- +
30,23 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Aliette ВГ 80 е фунгицид със системно действие, особено ефективен при бактериен пригор при ябълки, дюли, краставици, лук.

Активно вещество:
фозетил-алуминий 800 гр/кг

Начин на действие:

Активното вещество навлиза в растението и блокира растежа на бактерии и патогени, като по този начин спира появата на нови спори. Прониква сравнително бързо - до 30 минути след приложение. Разпределя се възходящо и низходящо. Осигурява дълготрайна защита както на зелените части на растенията, така и на плодовете и на новите издънки.
Има изключително ефективно превантивно действие, като спира растежа на мицела. Увеличава защитните сили на растенията. Не позволява развитието на резистентност на патогените към фунгицида.

Начин на приложение:

Превантивно, от 1 до 4 третирания за сезон, с период между тях 14 дни.
При ябълка - в периода на бутонизация - от началото на цъфтежа до окапването на цветовете, за да се предотврати инфекция по време на цъфтежа.
При краставица - 1-3 третирания в интервал от 8-10 дни.
Лук - 1-2 третирания в интервал от 10 дни в периода на образуване на глави до достигането на 75 % от крайният им размер.
Препоръчителната доза е разтвор от 0.2 - 0.3 %

Третирани растения:
ябълки, дюли, краставици, лук.
Заболявания, при които се използва: бактериен пригор, мана.

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 500 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Fosetyl-aluminum
Активна концентрация на веществото 800 g/kg
Вид растение дюля, краставица, круша, лук, хмел, ябълка
Болести по растението огнен пригор-erwinia amylovora, пухкава мана пероноспороза-peronosporales
Дозировка Не
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.