• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
basf erbicid stratos ultra 5 litri adjuvant dash 5 litri - 1, thumbnail

Stratos Ultra 5 л + Dash HC 5 л, пакет 2.5 HA

254,14 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Stratos Ultra 5 л + Dash HC 5 л, пакет 2.5 HA

basf erbicid stratos ultra 5 litri adjuvant dash 5 litri - 1

Stratos Ultra 5 л + Dash HC 5 л, пакет 2.5 HA

На склад

254,14 лв.
- +
254,14 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

1. Stratos Ultra е хербицид на основата на циклоксидим. Отличава се със своето системно действие. Поема се от зелените части на растенията и се придвижва както акропетално, така и базипетално в проводящата система на плевелите в рамките на два часа от приложението. Първите видими признаци за действието му се изразяват в промяна на цвета на листата. Прилага се върху широк брой култури - рапица, соя, цвекло.

Активно вещество: 100 гр/л циклоксидим

Предимства
Продуктът осъществява успешен контрол на житни плевели, дори при силно заплевеляване в култивираните площи. Ефектът от приложението е видим още през първата седмица, когато спира развитието на корените на плевелите. Има широк прозорец, в който може да се прилага - от 2 до 8 листа на царевичните култури Stratos притежава висока селективност спрямо стм-хибриди на царевицата. Начин на приложение: При контрол на житни едногодишни плевели те трябва да са във фаза 3-4 листа. Многогодишните плевели трябва да са достигнали максимална височина 20 см. Хербицидът се нанася след дъжд или напояване, за предпочитане в късен следобед, преди смрачаване. Проявява толерантност към широколистни култури, но само в дозите, описани на етикета. При царевица се прилага само при циклоксидим-толерантни СТМ-хибриди. Да не се ползва при други видове царевични хибриди. Дозата зависи от третираното растение.

Препоръчителни дози:
- ягоди, боб, люцерна, ябълка, цвекло, соя, домати - 300-400 мл/дка;
- царевични хибриди, синап - 100-200 мл/дка;
- слънчоглед - 200 мл/дка

2.Адювант Dash
Dash е специално разработен за комбинация с хербициди на BASF, за да подобри транспортирането и задържането на активното вещество във восъчния слой на листата на третираните плевели. Абсорбира се от растителните тъкани и повишава ефикасността и бързината на действие на препаратите, с които се ползва. Прилага се основно върху царевица, слънчоглед, соя, зърнени култури. Препоръчва се доза от 50 мл на декар, добавена към хербицида, да се прилага при ягоди и люцерна, и 100 мл при останалите култури. Dash може да се смесва в един съд с други фунгициди или течни торове, но винаги се прави предварителен тест за съвместимост. Проверява се таблицата за съвместимост.

Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 1 единица
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на течност
Активни вещества Acetochlor, Acid 2, AD 67
Активна концентрация на веществото Не
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, обикновен пирей-agropyron repens
Вид растение рапица, соя
Дозировка (1+1)-(2+2) l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни, едногодишни едносемеделни, многогодишни двусемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.