• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg basf herbicide stomp aqua 1 l - 3, thumbnail

Stomp Aqua, 1 л

56,55 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Stomp Aqua, 1 л

bg basf herbicide stomp aqua 1 l - 3

Stomp Aqua, 1 л

На склад

56,55 лв.
- +
56,55 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Stomp Aqua е хербицид за контрол на голям брой житни и широколистни плевели при голям брой култури.
Активно вещество: 455 гр/л пендиметалин
Начин на действие:
Хербицидът е много ефикасен срещу голям брой плевели, което намалява нуждата от използването на други продукти. Продължителното отлагане увеличава времето на действие.
Stomp Aqua е най-добрият пендиметалин съдържащ хербицид на пазара.
Нанася се върху почвата срещу едногодишни житни и широколистни плевели. Активното вещество прекъсва деленето на клетките и нарастването на кореновата система. Растежът на плевелите спира веднага, след като пендиметалин се поеме от колеоптила. Плевелите загиват след покълване или поникване.
Хербицидът проявява физиологична селективност спрямо соя, слънчоглед, като при тях се включва в почвата на няколко сантиметра дълбочина.
При царевица, лук, картофи, зеленчуци, не се внася в почвата.
Начин на приложение:
Използва се наземно оборудване, предназначено за течни хербициди, а дюзите трябва да са съобразени. Обемът на разтвора зависи от оборудването и третираната култура. Например за 200 кв. Метра се използва 10 л вода с разтворени в нея 60 мл препарат.
Времето, спестено за приготвянето на разтвор за 1000 дка позволява достатъчно количество разтвор за още 170 дка, в сравнение с други продукти.
Няма забрани след използване на продукта при ротация на културите. Ако обработваните растения по някаква причина загинат, се изнася приблизително 20 см почва от мястото и се изчаква период от 12 месеца до повторно засаждане.
Третирани растения: ечемик, царевица, патлаждан, лук, пипер, картофи, ръж, соя, слънчоглед, тютюн, домати, лозя, пшеница
Плевели, върху които се прилага: едногодишна метлица, врабчови чревца, мак, пача трева, овчарска торбичка, персийско великденче, сива кощрява.

Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 1 единица
Срок на годност (години) 2
Под формата на КС-суспензия капсули
Активни вещества Pendimethalin
Активна концентрация на веществото 455 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis
Вид растение грозде, домат, ечемик, картоф, патладжан, пипер, пшеница, ръж, слънчоглед, соя , тютюн, царевица, чесън
Дозировка 1.5-4 l/ha
време за нанасяне преди поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P272
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P303 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):, P311
P333 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата:, P352
P361 Незабавно свалете цялото замърсено облекло
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.