• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
basf erbicid stomp 330 ec - 1, thumbnail

Stomp 330 EC

Не е налично

Stomp 330 EC

basf erbicid stomp 330 ec - 1

Stomp 330 EC

Не е налично

Информация за продукта

Stomp 330 ЕК е хербицид, който повлиява покълването на житни и някои видове широколистни плевели.
Активно вещество: пендиметалин 330 гр/л
Начин на действие:
Пендиметалин е част от химичната група динитроанилин. Инхибира клетъчното делене и растежа на корените и надземните части на плевелите. Абсорбира се от колеоптила и спира растежа след поникване или при нарастване.
Продуктът се отлага добре в почвата, в горния й слой. За целта трябва да е добре обработена и влажна. Образува се защитен филм. При покълване плевелите влизат в контакт с него и загиват. След поникване Stomp има ефект, но само до фаза 1-2 листа. Нарасналите плевели по-трудно се повлияват от продукта.
Начин на приложение:
Stomp няма остатъчен ефект и може да се извършва ротация на културите, без изчакване. Единствено изключение правят цвеклото и спанака, за които трябва да се спази срок от 12 месеца за засяване след приложение на хербицида.
Внася се преди засяване с включване в почвата или след засяване, но преди поникване на културата и плевелите.
За зеленчуци, отглеждани чрез разсад, продуктът се прилага два-три дни преди засаждане на предназначеното място.
Количеството вода се изчислява според оборудването за пръскане, което изисква сместа да се хомогенизира и да не се утаява.
Добрата почвена обработка и високата влажност осигуряват по-добро задействане на продукта.
Препоръчителни дози:
- пшеница - 500 мл/дка;
- слънчоглед - 230 мл/дка;
- царевица, памук, фасул, соя - 400 мл/дка;
- овощни градини - 500 мл/дка;
- тютюн, ягоди, домати, пипер - 400 мл/дка
Третирани растения: пшеница, слънчоглед, царевица, овощни дървета, памук, фасул, соя, тютюн, ягоди, домати, пипер
Плевели, върху които се прилага: обикновена ветрушка, полски мак, дива ряпа, кокоше просо, кощрява, обикновена колянка, кръвно просо, лепка, лисича опашка, пача трева, лобода, пипериче, подрумче, див синап, теменужка, тученица, поветицовидно фасулче, обикновен щир.

Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 1 единица
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Pendimethalin
Активна концентрация на веществото 330 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis
Вид растение грозде, домат, ечемик, картоф, патладжан, пипер, пшеница, ръж, слънчоглед, соя , тютюн, царевица, чесън
време за нанасяне преди поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.