• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
basf erbicid pulsar 40 5 litri - 1, thumbnail

Pulsar 40, 5 л

661,38 лв.

На склад

Българският магазин може да изпрати за 1 ден

Pulsar 40, 5 л

basf erbicid pulsar 40 5 litri - 1

Pulsar 40, 5 л

На склад

661,38 лв.
- +
661,38 лв.

На склад

Българският магазин може да изпрати за 1 ден
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Pulsar 40 е хербицид, който се прилага при слънчогледовите клиърфийлд хибриди и при ориз, соя, люцерна, грах. Отличава се с висока селективност и с контактно действие.

Активно вещество: 40 гр/л имазамокс

Начин на действие
Активната съставка се поема от листата и корените. Остатъчния ефект върху почвата осигурява контрол на поникващите плевели. В зоните на растеж имазамокс блокира синтеза на важни аминокиселини, отговорни за клетъчния растеж и клетъчното делене. Плевелите загиват напълно в рамките на 7-14 дни.

Начин на приложение
При соя и грах за едногодишни широколистни плевели се внася във фаза 2-4 листа на плевелите, а за житни - 1-3 листа до фазата на братене. Препоръчителната доза е 75-100 мл/дка.
При клиърфийлд хибриди на слънчоглед - когато културата има поникнали 4-6 листа, а плевелите 2-4 листа широколистни и 1-3 листа житни. Препоръчителната доза е 120 мл/дка.
При ориз се внася само при клиърфийлд толерантни хибриди.
При слънчоглед само при клиърфийлд хибриди.
Продуктът има ефективно действие през вегетационния период и частичен почвен ефект.
Успешно контролира много видове синя китка.
Хербицидът се абсорбира по-бързо благодарение на прилепителя, който се съдържа в него.

Третирани растения: клиърфийлд слънчоглед, клиърфийлд толерантен ориз, люцерна, соя, грах.
Плевели, върху които се прилага: едногодишна живолина, кокоше просо, черно куче грозде, поветицовидно фасулче, обикновена паламида, полска поветица, полска попова лъжичка, татул, балур, пача трева, лапатолистно пипериче, казашки бодил, полско огнивче, обикновено пипериче, див синап, див овес, сива кощрява

Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Imazamox
Активна концентрация на веществото 40 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, див овес-avena fatua, едногодишен пролез-mercurialis annua, жълта кощрява-setaria glauca, казашки бодил-xanthium strumarium, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, лапатолистно пипериче-polygonum lapathifolium, обикновена паламида-cirsium arvense, обикновено пипериче-polygonum persicaria, поветицовидно фасулче-polygonum convolvulus, полска попова лъжичка-thlaspi arvense, полски поветица-convolvulus arvensis, полски синап-sinapis arvensis, полско огнивче-anagallis arvensis, просфорник-abutilon theophrasti, разстлана лобода-atriplex patula, слънчоглед-helianthus annuus, татул-datura stramonium, черно куче грозде-solanum nigrum
Вид растение ориз, слънчоглед, соя
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.