• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg basf herbicide basagran sl 1 l - 0, thumbnail

Basagran SL, 1 литър

94,32 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Basagran SL, 1 литър

bg basf herbicide basagran sl 1 l - 0

Basagran SL, 1 литър

На склад

94,32 лв.
- +
94,32 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Herbicide Basf Basagran SL, 1 litre

Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 1 л
Под формата на СЛ-разтворим концентрат
Активни вещества Bentazon
Активна концентрация на веществото 480 g/l
Срещу бяла куча лобода-chenopodium album, дива ряпа-raphanus raphanistrum, обикновена паламида-cirsium arvense, обикновено пипериче-polygonum persicaria, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, полски синап-sinapis arvensis, щир-amaranthus retroflexus
Вид растение Broad bean, Clover, боб, грах, Зеленчуци, картоф, люцерна, соя , царевица
Дозировка 2.0 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P303 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):, P305+P351+P338
P330 Изплакнете устата
P333 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата:, P337
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.