• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg basf fungicide dagonis 15 ml - 0, thumbnail

Dagonis, 15 ml

4,72 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Dagonis, 15 ml

bg basf fungicide dagonis 15 ml - 0

Dagonis, 15 ml

На склад

4,72 лв.
- +
4,72 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Fungicide Basf Dagonis, 15 ml

Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 15 мл
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Difenoconazole, Fluxapiroxad
Активна концентрация на веществото 50 g/l; 75 g/l
Вид растение броколи, грах, домат, захарно цвекло, зеле, карфиол, краставица, круша, лук, магданоз, маруля, морков, патладжан, пипер, праз-лук, ябълка, ягода
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, гъбично заболяване антрактоза-colletotrichum spp, кафява ръжда-puccinia spp, сечене на разсада ризоктония-rhizoctonia, сиво гниене-botrytis cinerea, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 0.6-2 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P263
P264 Да се измие... старателно след употреба
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H362 Може да бъде вреден за кърмачета.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.