• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg basf fungicid cabrio top 20 g - 1, thumbnail

Cabrio Top, 20 г

4,5 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Cabrio Top, 20 г

bg basf fungicid cabrio top 20 g - 1

Cabrio Top, 20 г

На склад

4,5 лв.
- +
4,5 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Cabrio Top е системен фунгицид, особено ефективен при мана. Препоръчва се за превенция и контрол на заболявания по лозите.

Активни съставки
:
пираклостробин 5 % и метирам 55 %.

Начин на действие
:

Веществата, от които се състои Cabrio Top спират покълването на спорите и намаляват растежа на мицела. Най-добър ефект от продукта има при превантивното му приложение. Пираклостробинът е фунгицид от групата на стробилурините и има локално системно и трансламинарно действие. Така спорообразуването може да се прекъсне и в по-дълбоките слоеве от тъканта на растението. Метирам предотвратява разпространението на спорите и развитието на по-сериозно заболяване.
Препаратът действа и витализиращо на лозовите насаждения.

Начин на приложение
:

Може да се използва през целия период, в който е възможно да възникне заразяване с гъбични заболявания. Предпочита се времето от цъфтеж до зреене на гроздето. Интервалът между две третирания е 14 дни, като може да се намали до 10-12 дни при по-сериозно заболяване. Последното пръскане да е при не по-малко от 35 дни преди прибиране на реколтата. Препоръчва се листата да се покрият добре при третиране, за да се усвои максимално продукта.
Дозировката е 20 гр/10 л вода.
Третирани растения: лозя, домати.
Заболявания, при които се използва: брашнеста мана, черно гниене, алтернариоза, листна плесен по доматите.

Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 20 г
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Metiram, Pyraclostrobin
Активна концентрация на веществото 550 g/kg, 50 g/kg
Вид растение грозде, домат
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, сиво гниене-botrytis cinerea, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 1.5-2 kg/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ, P332+P313
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт, H410

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.