• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg basf fungicid bellis 1 kg - 1, thumbnail

Bellis, 1 кг

162,28 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Bellis, 1 кг

bg basf fungicid bellis 1 kg - 1

Bellis, 1 кг

На склад

162,28 лв.
- +
162,28 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Bellis е фунгицид с превантивно и лечебно действие, ефективен срещу плесен, ръжда и струпясване.

Активни вещества:
боскалид 252 г/кг, пираклостробин 128 гр/кг.

Начин на действие:

Bellis има превантивно, лечебно и стопиращо действие. Той предотвратява покълването на спорите, растежа на мицела и последващото разпространение на спорите. Активните вещества се отделят постепенно, като взаимно се допълват, осигурявайки ефективна и дълготрайна защита.

Начин на приложение:
Активното вещество боскалид се разпределя в третираните части на растението чрез акропетална транслокация, докато пираклостробин се разпространява чрез локална дифузия трансламинарно. Пираклостробинът първо се натрупва по повърхността на обработваните култури и след това постепенно се освобождава.
Прилага се за превенция или за лечение:
- при мана от стадия на цъфтеж до началото на придобиването на цвят на плода;
- при струпясване - от момента, при който плодът е с размер на ядка до оцветяването му;
- за контрол на болестите, възникващи при съхранение - преди събиране на реколтата, с минимален срок седем дни преди бране;
За един сезон се извършват до 4 третирания с период между тях 7-14 дни.
Необходимият разтвор е 50-150 л/дка, в зависимост от височината на дърветата.
Третирани растения: ябълка, круша.
Заболявания, при които се използва: струпясване, брашнеста мана, антракноза, пеницилийно увяхване, сиво гниене, кафяви петна.

Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 1 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Boscalid, Pyraclostrobin
Активна концентрация на веществото 25.2 g/kg, 12.8 g/kg
Вид растение круша, ябълка
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, струпясване-venturia
Дозировка 0.8 kg/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P264 Да се измие... старателно след употреба
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H302 Вреден при поглъщане
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.