• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg basf fungicide acrobat mz 69 wg 1 kg - 1, thumbnail

Acrobat MZ 69 ВГ, 1 кг

Не е налично

Acrobat MZ 69 ВГ, 1 кг

bg basf fungicide acrobat mz 69 wg 1 kg - 1

Acrobat MZ 69 ВГ, 1 кг

Не е налично

Информация за продукта

Acrobat е продукт на базата на диметоморф и манкозеб.

Активни вещества: 90 гр/кг диметоморф, 600 гр/кг манкозеб.
Начин на действие
Действието на продукта се състои в спирането на образуването на клетъчната стена на гъбите. Може да се използва във всички етапи от развитието на инфекцията. Прилага се превантивно - има добро лечебно и спиращо спорообразуването действие. Acrobat е ефективен и при първите симптоми на заболяване при доза от 0.2 % (200 гр/декар).
Начин на приложение
При лозови насаждения се използва превантивно, на всеки 10-14 дни, предимно преди цъфтеж. Прилага се два до четири пъти годишно.
При марулите се използва максимум три пъти в годината, с период от седем дни между две третирания. Прилага се от образуването на семеделите до пълното развитие на листата.
При лука се нанася 1-3 пъти, на всеки 7-14 дни, когато вече са поникнали 3-4 листа, до пълното развитие на листната маса.
При картофите се използва по време на вегетация на всеки 7-14 дни. Препоръчват се от едно до пет третирания годишно. Третира се при първите симптоми на заболяване, за да се предотврати разпространението на болестта.
Третирани растения: картофи, лук, грах, пъпеши, праз, домати, марули, гроздови култури.
Заболявания, при които се използва: мана

Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 1 кг
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Dimethomorph, Mancozeb
Активна концентрация на веществото 90 g/kg, 600 g/kg
Вид растение грах, домат, картоф, лук, маруля, праз-лук, пъпеши
Болести по растението пухкава мана пероноспороза-peronosporales
Дозировка 1.6-2.2 kg/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.