• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg babolna bio rodenticide protect wax block 4x50 g - 0, thumbnail

Родентицид Защитете Wax блок, 4 броя

Не е налично

Защитете Wax блок, 4 броя

bg babolna bio rodenticide protect wax block 4x50 g - 0

Родентицид Защитете Wax блок, 4 броя

Не е налично

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Protect восъчни блокчета е професионална примамка, предназначена за използване на влажни места. Произведена под формата на восъчни кубчета с възможност за поставяне в канали, влажни изби, канали, прокопани от гризачите. За максимален ефект е препоръчително едновременното приложение с примамки Protect. Изключително горчивата съставка Bitrex в продукта помага да се избегне инцидентното поглъщане от хора и домашни любимци

Активна съставка: бромадиолон 0.05 гр/кг

Предимства:
- бромадиолон е силно отровен родентицид, който действа чрез спиране на синтеза на витамин К, което от своя страна прекъсва съсирването на кръвта у целевите животни;
- антикоагулантен ефект;
- продуктът е обвит в парафин;
- унищожава популацията на мишки и плъхове само с една консумация на малка доза от примамката.

Характеристики:
- готов за употреба;
- ефективен и лесен за използване;
- силно летален.

Препоръки от производителя:
- смъртта на гризачите настъпва до 3-4 дни след консумацията на примамката; унищожаването на цялата популация отнема 2-3 седмици, в зависимост от степента на заразяване и площта, върху която се прилага;
- извършва се постоянен мониторинг на всеки 7-10 дни, за да може всеки гризач да консумира продукта;
- замяната на примамки става до момента, в който консумацията спре - сигурен знак, че е осъществен контрол над популацията;
- препоръчително е да се използват станции за стръв - Top Rat Duo, Alpha, Ratatouille Etc.;
- поставете примамките близо до издълбаните от гризачите канали или на местата, където се хранят;
- във влажни изби или при издълбани в дупките стени закрепете примамката за тел, за да не бъде достъпна за домашни любимци и деца.

Внимание: използвайте продукта само според указанията за употреба. Съхранява се добре затворен, в сухи и прохладни помещения, далеч от храна, деца и животни. Пушенето, храненето и пиенето са абсолютно забранени по време на работа с продукта. Не докосвайте примамките без защитни средства. След употреба старателно измийте ръцете и лицето си с вода и сапун. В случай на инцидентно поглъщане незабавно се свържете с лекар.
Прочетете внимателно упътванията и условията за употреба. Използвайте лични предпазни средства при работа с продукта.

 

Допълнителна информация

Производител Babolna Bio
Опаковка 200 г
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на блок
Активни вещества Bromadiolone
Активна концентрация на веществото 0,05 g/kg
Цвят Червен
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.