• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg babolna bio rodenticide protect wax block 3 kg - 0, thumbnail

Родентицид Защитете Восъчни блокове, 3 кг

Не е налично

Защитете Восъчни блокове, 3 кг

bg babolna bio rodenticide protect wax block 3 kg - 0

Родентицид Защитете Восъчни блокове, 3 кг

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Protect восъчни блокчета е професионален продукт за контрол на малки гризачи като например мишки. Разработен по специална технология за приложение в станции за стръв. Отровните хапки са обвити във восък, което позволява да се поставят на влажни места и да се консумират по-лесно.

Активна съставка: бромадиолон 0.05 гр/кг. Родентицидът спира синтеза на витамин К и така се възпрепятства съсирването на кръвта в таргетираните животни.

Предимства:
- унищожава популацията на мишки;
- специално разработена форма, позволяваща поставянето в станции за стръв;
- гризачите консумират повече от продукта на по-голяма площ;
- консумацията лесно може да се мониторира, като се проследят следите от продукта;
- благодарение на добавения восък примамката може да се използва на влажни места;
- продуктът има изключително бързо действие - обикновено е необходимо гризачът да консумира само веднъж примамката;
- цялостен контрол върху гризачите се постига в рамките на 1-2 седмици.

Характеристики:
- антикоагулантен родентицид;
- под формата на восъчни блокчета;
- гризачите изчезват до 5-6 дни след консумация.

Препоръки от производителя:
- фиксирането на примамката ще предотврати отмъкването й от гризачите;
- за да се унищожи популацията на всички гризачи е необходимо примамките да се сложат в станции за стръв, разположени на такова разстояние, че дори при висока степен на заразяване всяко отделно животно да погълне необходимото количество родентицид.

За мишки:
- на всяка станция за стръв се поставят по две блокчета (25 гр);
- станциите се разполагат на разстояние 5 м една от друга;
- примамките се проверяват на всеки 5-7 дни, а консумираните се заменят с нови;
- замяната на примамки се случва до достигането на пълен контрол на популацията;
- повредените примамки задължително се подменят с нови;
- в случай на контакт с кожата измийте старателно със сапун и вода;
- в случай на контакт с очите изплакнете незабавно с много вода;
- антидот в случай на поглъщане - витамин К.

Прочетете внимателно упътванията и условията за употреба. Използвайте лични предпазни средства при работа с продукта.

Допълнителна информация

Производител Babolna Bio
Опаковка 3 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на блок
Активни вещества Bromadiolone
Активна концентрация на веществото 0.05gr./Kg
Цвят Червен
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.