• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun disinfectant stabimed ultra 4 kg - 1, thumbnail

Дезинфектант Stabimed Ultra, 4 г

186,34 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Stabimed Ultra, 4 г

bg b braun disinfectant stabimed ultra 4 kg - 1

Дезинфектант Stabimed Ultra, 4 г

На склад

186,34 лв.
- +
186,34 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Свойства: 

ефикасен след 15 минути;

- предназначен за дезинфекция на висококачествени медицински инстрменти и ендоскопи;

- има отлична съвместимост с повърхностни материали;

- активен срещу бактерии, микобактерии, гъбички, спори и вируси;

- не съдържа алдехиди и феноли.

Начин на употреба:

- носете предпазно облекло, ръкавици и следвайте инструкциите от производителя на ендоскоп;

- преди използване на Stabimed Ultra, измийте инструментите със вода и Helizyme, за да премахнете остатъчен материал от почиствани преди това инструменти;

- почистете проводи и други части на ендоскопа със специални четчици;

- дезинфекция се постига с 2% концентрация на продукта, разреден във вода за около 15 минути;

- накрая се измива с деминерализирана вода;

- оставете инструментите да изсъхнат напълно (препоръчва се ниска температура за обеззаразяване);

- не се препоръчва да варирате между ръчно и автоматично почистване, особено ако използвате различни видове дезинфектанти;

- процедурата е същата за инструменти резистентни на температура. 

Съдържание:

0.16% пероцетна киселина (разредете до 10 г / л вода)

Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 4 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на пудра
Третиране на Медицински инструменти
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Спороубиваща, Фунгицидна
Патогени Clostridium difficile, Tuberculosis
Активни вещества perotsetna kiselina

Предпазни Мерки

 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H242 Може да предизвика пожар при нагряване
H302 Вреден при поглъщане
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.