• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun disinfectant softasept n 1 l - 2, thumbnail

Дезинфектант Softasept N, 1 л

12,94 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Softasept N, 1 л

bg b braun disinfectant softasept n 1 l - 2

Дезинфектант Softasept N, 1 л

На склад

12,94 лв.
- +
12,94 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Softasept N е готов за употреба разтвор, базиран на алкохол, за дезинфекция на кожата, поставяне на инжекция или венепункция. Главното предимство на продукта, освен широкият му спектър на действие, е бързият му ефект - 15 секунди, антимикробната му устойчивост и проникваемост.

Свойства:

- продукта е бактерициден, фунгициден, туберкулоциден, действа срещу липофилни вируси, ротавируси, хепатит и ХИВ;

- съвместим с кожата;

- не съдържа допълнителни компоненти;

- когато се нанася неразреден, не намалява ефективността на продукта в присъствието на протеини, серум или кръв;

- поради обезмаслителните си способности не се нуждае от предварително почистване на кожата с други продукти.

Употреба:

преоперативна дезинфекция на ръцете, инжекции, пунктури, биопсии, даряване на кръв, катетри, ваксинации, стерилизация под бандажи;

- може да се употребява във всички отделения на болници, линейки, диализи, и лекарски кабинети;

- може да се използва за дезинфекция на инфузионен съд.

Време за нанасяне:

Върху кожа с няколко мастни жлези:

- преди инжекция или пунктура - поне 15 секунди;

- преди локална анестезия и операции - поне 60 секунди.

Върху кожа с много мастни жлези:

- дръжте кожата навлажнена за поне 2.5 минути преди всякакви хирургически намеси.

Съдържание:

74.1г. етанол (100%), 10г. от 2-пропанол в разтвор от 100г.

Продуктът е тестван ин витро и в симулирани практически условия. 

Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на течност
Третиране на Кожа
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Фунгицидна
Патогени Covid-19, Hepatitis B, HIV
Активни вещества Etanol, propanol

Предпазни Мерки

 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
H225 Силно запалими течност и пари
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.