• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun disinfectant softa man viscorub 100 ml - 5, thumbnail

Дезинфектант Softa-Man Viscorub, 100 мл

5,22 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Softa-Man Viscorub, 100 мл

bg b braun disinfectant softa man viscorub 100 ml - 5

Дезинфектант Softa-Man Viscorub, 100 мл

На склад

5,22 лв.
- +
5,22 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти

Информация за продукта

Softa-Man Viscorub  е алкохолен дезинфектант използван за хирургическата хигиенна дезинфекция на ръцете.

Свойства:

- комбинация от високи алкохоли и активни вещества, превърнати в подходяща гел консистенция и със същият ефект като течен дезинфектант;

- съдържа бизаболол;

- ефективен е против бактерии, гъбички, микобактерии, вируси, ротавирус, норовирус и други.

Съставки: 45 г етанол и 18 г пропан.

Предимства:

- консистенция на гел;

- продукта не носи риск от алергии, причинени от багрила или аромати;

- отлична толерантност към кожата.

Употреба:

- хигиенизирайте ръцете си с дезинфектанта - 15 секунди;

- хирургическа дезинфекция на ръце - 60 секунди.

Тестван съобразно: prEN 12054/13727, EN 1275, EN 1500, EN 12791.

 

Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 100 мл
Категория на употреба Професионалисти
Под формата на гел
Третиране на Ръце
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Фунгицидна
Патогени Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MRSA, Tuberculosis
Активни вещества Etanol, propanol

Предпазни Мерки

 
 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
H225 Силно запалими течност и пари
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.