• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun disinfectant promanum pure 5 l - 3, thumbnail

Дезинфектант Promanum Pure, 5 л

62,97 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Promanum Pure, 5 л

bg b braun disinfectant promanum pure 5 l - 3

Дезинфектант Promanum Pure, 5 л

На склад

62,97 лв.
- +
62,97 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти

Информация за продукта

Promanum Pure е алкохолен дезинфектант за хигиенична и хирургическа дезинфекция на ръцете за чувствителна кожа.

Свойства:

- готов за употреба алкохолен разтвор за хигиенична и хирургическа дезинфекция на ръцете;

- активен срещу бактерии, микобактерии, мухъл и вируси.

Съдържание: етанол, пропанол и хидративни вещества.

Предимства: Promanum Pure има широкоспектърно действие и приложение. Нежен е към кожата и остава активен до 3 часа след употреба. Продукта предпазва кожата от вода и има вирусоцидно действие след 60 секунди, като е активен и срещу аденовирус след 60 секунди. 

Време за апликация: 

- хигиенично - 15 секунди;

- хирургично - 90 секунди.

Promanum Pure е тестван съобразно стандартите EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 1500, EN 12791, EN 13624. 

Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на течност
Третиране на Ръце
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Микобактерицидна, Фунгицидна
Патогени Covid-19, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MRSA
Активни вещества Etanol, propanol

Предпазни Мерки

 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен
P243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
H225 Силно запалими течност и пари
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.