• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun disinfectant cleaner n 1 litre - 1, thumbnail

Дезинфектант Cleaner N, 1 л

Не е налично

Cleaner N, 1 л

bg b braun disinfectant cleaner n 1 litre - 1

Дезинфектант Cleaner N, 1 л

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Свойства:

използва се за ръчно и полуавтоматизирано почистване на хирургически инструменти, ендоскопи;

- неутрално рН и добра съвместимост с всякакви повърхности;

- отличен силен препарат за почистване на липидни и протеинови отпадъци;

- има приятна миризма и е съвместим с дезинфектант за инструменти  Helipur H plus N.

Съдържание: алкохол полиглюкол бел етер, гликоличен оцетно-етоксилат октил етер, мононатриев сулфат от 2-етилхексил.

Предимства:

- подходящ за почистване на термално стабилни инструменти;

- икономичен при ползване - концентрат от 1% с ефект след 15 минути;

- може да се използва в ултразвукови бани. 

Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на течност
Третиране на Медицински инструменти
Спектър Медицинска
Активни вещества Glikolova kiselina-etoksilat ocil eter, Mononatriev sulfat ot 2-etilkheksil, poliglikoleter

Предпазни Мерки

 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.