• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg arysta lifescience larvicid dimilin 25 wp 5 g - 1, thumbnail

Ларвицид Dimilin 25 WP, 5 г

2,01 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Dimilin 25 WP, 5 г

bg arysta lifescience larvicid dimilin 25 wp 5 g - 1

Ларвицид Dimilin 25 WP, 5 г

На склад

2,01 лв.
- +
2,01 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Население
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Dimilin 25 WP е мощен ларвицид за борба с ларвите на мухи и комари. Действа в ранните стадии на развитието на ларвите, като прекъсва процеса им на развитие.

Начин на действие:
Активната съставка на продукта прекъсва процеса на образуване на хитинова обвивка на насекомите.
Dimilin 25 WP действа чрез поглъщане. Не повлиява възрастните насекоми.
След приложение ларвите не променят броя си, но храненето им значително намалява. В първия стадий на развитие ларвата няма да успее да отдели кутикулата си, а новообразуваната кутикула е деформирана и не издържа налягането при преминаване от един стадий на развитие към друг. Кутикулата се пука и течността на тялото изтича. Това се случва в ранните стадии на развитие на ларвите, защото са по-чувствителни. Затова и третирането е насочено именно към тях.
Dimilin 25 WP има и овоцидно действие, тъй като намалява репродуктивните качества на възрастните женски насекоми.

Начин на употреба:
- за контрол на комари:
Видове: тигров, малариен и комар, разпространяващ западнонилска треска.
Дозата от продукта зависи от околната среда, при която ще се извършва третирането.
На място с чиста вода: 1-1.5 гр/10-15 л вода, за площ от 100 кв.м;
На място със замърсена вода: 2-4 гр/10-15 л вода, за площ от 100 кв.м;
В затворени системи: 4 гр/10-15 л вода, за площ от 100 кв.м.
- за контрол на мухи:
Видове: домашна муха, есенна муха, оборна муха, малка домашна муха и рогова муха.
Препоръчителната доза е 20-40 гр продукт, разтворен в 2.5 - 5 литра вода за площ от 10 кв.м.

При първо третиране, както за мухи, така и за комари, използвайте максималната препоръчителна доза.
През лятото третиранията се повтарят в интервал от 3-4 седмици, понеже в този период мухите и комарите се размножават.

Предимства:
Dimilin 25 WP е безопасен за пчелите и полезните ентомофаги.

Допълнителна информация

Производител Arysta Lifescience
Опаковка 5 г
Категория на употреба Население
Под формата на ВП-намокрим прах
Отървава се от Комари, Мухи
Активни вещества Diflubenzuron

Предпазни Мерки

 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.