• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
arysta lifescience erbicid select super 120 ec 100 ml - 1, thumbnail

Select Super 120 EК, 100 мл

9,86 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Select Super 120 EК, 100 мл

arysta lifescience erbicid select super 120 ec 100 ml - 1

Select Super 120 EК, 100 мл

На склад

9,86 лв.
- +
9,86 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Select Super 120 EK  е хербицид с формула с емулсионен концентрат и активна съставка 120гр./ л. клетодим. Продуктът е водещ граминицид за след поникване. Употребява се при широколистните селскостопански култури, доставяйки отлична безопасност на културите и последователен контрол. Също така е и жизненоважен инструмент за борбата срещу плевелите.

Характеристики:

Select Super 120 EK е селективен граминицид за след поникване, за борба срещу годишните и многогодишните двусемеделни плевели. Той е систематичен хербицид с широко поле на действие и се нанася по време на вегетационния период. Формулацията в опаковката съдържа помощно вещество, което подобрява абсорбцията на активната съставка от плевелите чрез листата, а после се транслокира към корените и тялото на развиващото се растение. Действа като инхибитор на синтезата на мастните киселини.

Начин на действие:

Select Super 120 EK се нанася за да се бори срещу широк спектър от годишни и многогодишни едносемеделни плевели по широколистните селскостопански култури. Хербицидът се нанася по време на интензивния растеж на плевелите, когато плевелите имат оформени 3-5 листа (годишните плевели, имайки средна височина от 5-10 см. и многогодишните имайки 15-20 см. височина). В сухи райони нанасяйте веднага след поливане или валеж. Може да се нанася при влажност на атмосферата в диапазон 65-90% и температурен диапазон от 8-25 ° C.  Не препоръчваме нанасяне на хербицида, ако ще има дъжд или поливане през следващите 2 часа. При случая с хербициди против многогодишните плевели не се прекопава механично или ръчно за период от 5-7 дни след нанасянето на хербицида, за да се избегне разпространението на ризоми.

За борба срещу: годишни и многогодишни едносемеделни плевели.

Третирани растения: боровинки, ягоди, картофи, касис, боб, слънчоглед, люцерна, грах, къпини, рапица, захарно цвекло, соя, малини.

Допълнителна информация

Производител Arysta Lifescience
Опаковка 100 мл
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Clethodim
Активна концентрация на веществото 120 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, кървава росичка-digitaria sanguinalis, обикновен пирей-agropyron repens
Вид растение боб, боровинка, брекината, вишна, грах, дюля, кайсия, капина, картоф, круша, кръмно цвекло, лен, лешник, люцерна, малина, нахут, праскова, ракитник, рапица, слива, слънчоглед, соя , череша, ябълка, ягода
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P270
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P391 Съберете разлятото
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.