• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
arysta lifescience erbicid select super 120 ec 1 litru - 1, thumbnail

Select Super 120 EК, 1 л

66,37 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Select Super 120 EК, 1 л

arysta lifescience erbicid select super 120 ec 1 litru - 1

Select Super 120 EК, 1 л

На склад

66,37 лв.
- +
66,37 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Select Super 120 EK  е хербицид с формула с емулсионен концентрат и активна съставка 120гр./ л. клетодим. Продуктът е водещ граминицид за след поникване. Употребява се при широколистните селскостопански култури, доставяйки отлична безопасност на културите и последователен контрол. Също така е и жизненоважен инструмент за борбата срещу плевелите.

Характеристики:

Select Super 120 EK е селективен граминицид за след поникване, за борба срещу годишните и многогодишните двусемеделни плевели. Той е систематичен хербицид с широко поле на действие и се нанася по време на вегетационния период. Формулацията в опаковката съдържа помощно вещество, което подобрява абсорбцията на активната съставка от плевелите чрез листата, а после се транслокира към корените и тялото на развиващото се растение. Действа като инхибитор на синтезата на мастните киселини.

Начин на действие:

Select Super 120 EK се нанася за да се бори срещу широк спектър от годишни и многогодишни едносемеделни плевели по широколистните селскостопански култури. Хербицидът се нанася по време на интензивния растеж на плевелите, когато плевелите имат оформени 3-5 листа (годишните плевели, имайки средна височина от 5-10 см. и многогодишните имайки 15-20 см. височина). В сухи райони нанасяйте веднага след поливане или валеж. Може да се нанася при влажност на атмосферата в диапазон 65-90% и температурен диапазон от 8-25 ° C.  Не препоръчваме нанасяне на хербицида, ако ще има дъжд или поливане през следващите 2 часа. При случая с хербициди против многогодишните плевели не се прекопава механично или ръчно за период от 5-7 дни след нанасянето на хербицида, за да се избегне разпространението на ризоми.

За борба срещу: годишни и многогодишни едносемеделни плевели.

Третирани растения: боровинки, ягоди, картофи, касис, боб, слънчоглед, люцерна, грах, къпини, рапица, захарно цвекло, соя, малини.

Допълнителна информация

Производител Arysta Lifescience
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Clethodim
Активна концентрация на веществото 120 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, кървава росичка-digitaria sanguinalis, обикновен пирей-agropyron repens
Вид растение боб, боровинка, брекината, вишна, грах, дюля, кайсия, капина, картоф, круша, кръмно цвекло, лен, лешник, люцерна, малина, нахут, праскова, ракитник, рапица, слива, слънчоглед, соя , череша, ябълка, ягода
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P270
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P391 Съберете разлятото
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.