• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg-arysta-lifescience-fungicide-captan-80-wdg-1-kg - 0, thumbnail

Captan 80 ВДГ, 1 кг

Не е налично

Captan 80 ВДГ, 1 кг

Captan 80 ВДГ, 1 кг

Captan 80 ВДГ, 1 кг

Не е налично

Информация за продукта

Captan 80 ВДГ е многофункционален фунгицид за контрол на широк спектър от заболявания по овощни и зеленчукови култури.

Активно вещество:
Каптан 80 %

Начин на действие:

Препаратът блокира процесите на дишане и клетъчно деление на патогените. Задържа се върху растенията между 7 и 20 дни, в зависимост от климатичните условия. Благоприятства заздравяването на наранявания, причинени от външни причини.

Начин на приложение:

Използва се по време на вегетационния период, при поява на първите симптоми на болестта или превантивно.
Прилаган върху ябълкови дървета, осигурява по-високата им устойчивост при съхранение след бране. Подобрява търговския вид на плода - плодовете добиват цвят и блясък, характерни за сорта им.
Captan 80 ВДГ осигурява дълготрайна защита, дори след утаяването си. Влияе на резистентността на патогените.
Съчетава се успешно с други фунгициди, с изключение на калциеви и бариеви полусулфиди, както и други силно алкални препарати.
Третирани растения: домати, ябълки, сливи, лук, краставици, лози.
Заболявания, при които се използва: брашнеста мана, листна плесен по доматите, червени листни петна, монилиоза, струпясване.

Допълнителна информация

Производител Arysta Lifescience
Опаковка 1 кг
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Captan
Активна концентрация на веществото 800 g/kg
Вид растение грозде, домат, краставица, лук, слива, ябълка
Болести по растението гъбично заболяване антрактоза-colletotrichum spp, гъбна сачмянка-stigmina carpophila, къдравост по прасковата-taphrina deformans, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, сиво гниене-botrytis cinerea, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 1.250-2.250 kg/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P307+P311 ПРИ експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P309+P311 ПРИ експозиция или неразположение: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.