• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg anios laboratoires disinfectant quick wipes 120 wipes - 1, thumbnail

Дезинфектант Quick Wipes, 120 кърпички

Не е налично

Quick Wipes, 120 кърпички

bg anios laboratoires disinfectant quick wipes 120 wipes - 1

Дезинфектант Quick Wipes, 120 кърпички

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Disinfectant Anios Laboratoires Quick Wipes, 120 wipes

Допълнителна информация

Производител Anios Laboratoires
Опаковка 120 части
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на мокри кърпи
Третиране на Медицински инструменти, Медицински повърхности, Санитарни повърхности
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Спороубиваща, Фунгицидна
Патогени Candidosis, Hepatitis B, Herpes, HIV, Tuberculosis
Активни вещества Etanol
Активна концентрация на веществото 55% Ethanol

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.