• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg amity international disinfectant virusolve plus wipe 225 box - 0, thumbnail

Дезинфектант Virusolve + кърпички, 225 парчета

Не е налично

Virusolve + кърпички, 225 парчета

bg amity international disinfectant virusolve plus wipe 225 box - 0

Дезинфектант Virusolve + кърпички, 225 парчета

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Virusolve + Wipes са кърпички, напоени в разтвор на дезинфектанта Virusolve +. Използват се за почистване на медицински инструменти и различни повърхности. Virusolve + е висококачествен дезинфектант, който не съдържа алдехиди или елементи, отделящи хлор. Ефективен е срещу бактериални спори, микобактерии, бактерии, гъбички и вируси. Дезинфектантът успешно се изпозва срещу кръстосано заразяване от спори, туберкулоза, вируси, гъбички и бактерии.

Приложение:
Virusolve + Wipes са идеални за неутрализиране риска от разпространение на инфекции или зарази в болници, здравни центрове, дентални кабинети, ветеринарни клиники, лаборатории, места, на които се приготвя храна и други обекти, в които има опасност от кръстосано заразяване. Кърпичките могат да се използват също за почистване и дезинфекция на повърхности, подове, инструменти и медицинско оборудване.

Начин на употреба

За почистване: Вземете една кърпичка и забършете цялата повърхност, която желаете да третирате. Оставете да действа една минута при почистване на мазнини, кръв или органични замърсители. Изплакнете с вода при необходимост.

Дезинфекция на медицински инструменти и оборудване: забършете инструментите, като оставите продуктът да действа за 5 минути. Изплакнете инструментите със стерилна вода и оставете да изсъхнат.

Допълнителна информация

Производител Amity International
Опаковка set of 200
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на мокри кърпи
Третиране на Медицински инструменти, Медицински повърхности
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Спороубиваща, Фунгицидна
Патогени Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Tuberculosis
Активни вещества etanolamin

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.