• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg-agriphar-fungicide-syllit-400-sc-5-l - 0, thumbnail

Syllit 400 СК, 5 литра

349,57 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Syllit 400 СК, 5 литра

Syllit 400 СК, 5 литра

Syllit 400 СК, 5 литра

На склад

349,57 лв.
- +
349,57 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Syllit 400 СК се прилага основно при овощни дървета за контрол на струпясване.

Активно вещество: 400 гр/л додин

Предимства:
- отличен превантивен ефект и продължително действие;
- може да се използва и при влажна почва;
- бързо прониква в листата, като не се измива от последващи дъждове;
- отличен партньор в интегрирани програми за контрол - подобрява ефективността на продукти от други химични групи;
- ползата от препарата се постига при приложение до 48 часа след отчитане на заразяването;
- фунгицидът може да се прилага и при ниски температури, но не по-малко от 6 градуса, за да съвпадне с периода на протичане на метаболитни процеси в растенията.

Начин на приложение
При ябълки е препоръчително да се приложи два пъти за брашнеста мана - първият път при обезлистяването и 7 дни по-късно втори път.
Къдравост при прасковата се третира през есента, когато 80 % от листата са паднали или рано през пролетта.
За контрол на червени листни петна по слива третиранията се извършват при окапването на венчелистчетата, 2-3 седмици преди събиране на реколтата и след събирането на плодовете.
Препоръчителната доза за приложение е 200 мл/дка.

Третирани растения: овощни дървета

Заболявания, при които се прилага: къдравост, брашнеста мана, червени листни петна


Допълнителна информация

Производител Agriphar
Опаковка 5 литра
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Dodine
Активна концентрация на веществото 400 g/litur
Вид растение вишна, дюля, кайсия, круша, праскова, слива, череша, ябълка
Болести по растението къдравост по прасковата-taphrina deformans, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 1.3-2 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.