• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg-agriphar-fungicide-syllit-400-sc-1-l - 0, thumbnail

Syllit 400 СК, 1 литър

69,91 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Syllit 400 СК, 1 литър

Syllit 400 СК, 1 литър

Syllit 400 СК, 1 литър

На склад

69,91 лв.
- +
69,91 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Syllit 400 СК се прилага основно при овощни дървета за контрол на струпясване.

Активно вещество: 400 гр/л додин

Предимства:
- отличен превантивен ефект и продължително действие;
- може да се използва и при влажна почва;
- бързо прониква в листата, като не се измива от последващи дъждове;
- отличен партньор в интегрирани програми за контрол - подобрява ефективността на продукти от други химични групи;
- ползата от препарата се постига при приложение до 48 часа след отчитане на заразяването;
- фунгицидът може да се прилага и при ниски температури, но не по-малко от 6 градуса, за да съвпадне с периода на протичане на метаболитни процеси в растенията.

Начин на приложение
При ябълки е препоръчително да се приложи два пъти за брашнеста мана - първият път при обезлистяването и 7 дни по-късно втори път.
Къдравост при прасковата се третира през есента, когато 80 % от листата са паднали или рано през пролетта. 
За контрол на червени листни петна по слива третиранията се извършват при окапването на венчелистчетата, 2-3 седмици преди събиране на реколтата и след събирането на плодовете.
Препоръчителната доза за приложение е 200 мл/дка.

Третирани растения: овощни дървета

Заболявания, при които се прилага: къдравост, брашнеста мана, червени листни петна

Допълнителна информация

Производител Agriphar
Опаковка 1 л
Срок на годност (години) 2
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Dodine
Активна концентрация на веществото 400 g/litur
Вид растение вишна, дюля, кайсия, круша, праскова, слива, череша, ябълка
Болести по растението къдравост по прасковата-taphrina deformans, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 1.3-2 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.