• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg adama insecticid agro pyrinex 48 ec 1 litru - 1, thumbnail

Pyrinex 48 ЕК, 1 литър

Не е налично

Pyrinex 48 ЕК, 1 литър

bg adama insecticid agro pyrinex 48 ec 1 litru - 1

Pyrinex 48 ЕК, 1 литър

Не е налично

Информация за продукта

Pyrinex е широкоспектърен, органофосфорен инсектицид, който се използва за листно третиране.

Активно вещество: 480 гр/л хлорпирифос

Начин на действие
Действието на инсектицида се изразява в инхибиране синтеза на ензима холинестераза. Повлиява целевите организми чрез контакт, проникване и вдишване. Pyrinex има частична системна активност - усвоява се и се задържа само в повърхностните тъкани на третираните органи. Част от продукта действа чрез изпаренията си на вредителите. Благодарение на продължителното си отлагане инсектицидът има и продължително действие. 

Начин на приложение
При ябълкови насаждения Pyrinex се нанася през летния сезон, когато е достигнат прага на икономическите щети. Използва се нормален обем на разтвора, а дозата зависи от възрастта на насажденията и от видовете вредители. Необходимо е да се покрият цялостно короните на дърветата, както и вътрешността и клоните им, където се разполагат целевите организми. Понякога е подходящо продуктът да се приложи директно върху кората на заразените дървета - при рани, напуквания - дозата е 0.2 % разтвор (на ниски дървета и върху малки повърхности).
При картофи инсектицидът се използва за контрол на ларви и възрастни на колорадския бръмбар. Може да се приложи в комбинация с инсектициди, които инхибират синтеза на хитин (Rimon 10 EC), синтеза на пиретроид (Mavrik 2 F,Lamdex 5 EC).
При домати от разсад се прилага в нормален обем на разтвора от 100 л/дка.
При зърнени култури третиранията се извършват през есента, след засяване, в нормален обем на разтвора, с наземно оборудване. Благодарение на задържането на продукта в повърхностния почвен слой за период от 2 до 4 месеца, Pyrinex осигурява защита срещу житен бегач, дори и при късни заразявания.

Третирани растения: овощни дървета, картофи, домати, зърнени култури, ябълка

Вредители, върху които се прилага: кръвна въшка, рапичен цветояд, рапичен стъблен скритохоботник, западен царевичен коренов червей, обикновена сливова щитоносна въшка

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 1 л
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Chlorpyrifos
Активна концентрация на веществото 480 g/litur
Вид растение вишна, домат, кайсия, картоф, круша, праскова, череша, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно
Растителни вредители житен бегач, калифорнийска щитоносна въшка, колорадски бръмбар, кръвна въшка, оранжерийна белокрилка, цикади
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.