• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
adama erbicid surdone 70 wg 100 g - 1, thumbnail

Surdone 70 ВГ, 100 г

Не е налично

Surdone 70 ВГ, 100 г

adama erbicid surdone 70 wg 100 g - 1

Surdone 70 ВГ, 100 г

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Surdone 70 ВГ е системен селективен фунгицид, който има и контактно действие.
Активно вещество: метрибузин 700 гр/кг
Начин на действие:
Продуктът се поема от корените и листата и чрез транслокация през проводящата тъкан се разпространява в цялото растение. Метрибузин спира фотосинтезата. При приложение преди поникване оказва влияние чрез кореновата система на покълващия плевел.
Начин на приложение:
При почви с високо съдържание на хумус се прилага по-високата доза от препоръчаните. Не е ефективен при песъчливи почви или такива с хумусно съдържание под 0.5 %.
Дозата за картофи е 70-120 гр/дка, а за соя - 25-50 гр/дка.
Третирането се извършва с наземна техника, при тихо време, без вятър.
Избягва се механичното премахване на плевелите по-рано от 7 дни след приложение, за да не се наруши защитния филм, образуван върху почвата.
Остатъчния ефект се определя от климатичните условия по време на третирането. В общия случай мястото остава чисто в рамките на 6 седмици след прилагането на продукта.
Третирани растения: картоф, соя
Плевели, върху които се прилага: скърбица, врабчови чревца, кръстец, петниста бударица, полски кострец, балур, пача трева, казашки бодил, див синап


Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 100 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Metribuzin
Активна концентрация на веществото 700 g/kg
Срещу великденче-veronica persica, казашки бодил-xanthium strumarium, кръстец-senecio vulgaris, млечок-sonchus arvensis, обикновено грънче-hibiscus trionum, пача трева-polygonum aviculare, петниста бударица , пилешка трева (врабчови чревца)-stellaria media, полски синап-sinapis arvensis, просфорник-abutilon theophrasti, татул-datura stramonium
Вид растение картоф, соя
Дозировка 0.7-1.2 kg/ha
време за нанасяне преди поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.