• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
adama erbicid racer 25 ec 1 litru - 1, thumbnail

Racer 25 EК, 1 л

71,66 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Racer 25 EК, 1 л

adama erbicid racer 25 ec 1 litru - 1

Racer 25 EК, 1 л

На склад

71,66 лв.
- +
71,66 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Racer е хербицид, който се използва с превантивна цел върху картофи и слънчоглед. Има продължително действие и се реактивира при намокряне.
Активно вещество: 250 гр/л флуорохлоридон
Начин на действие:
Флуорохлоридон се поема от корените на покълващите плевели. Разпределя се и прекъсва синтеза на каротеноиди. Продължителният ефект в период от 3-4 седмици позволява на засетите култури да пораснат достатъчно на височина, за да станат устойчиви.
Активното вещество се задейства повторно от намокряне след дъжд или при напояване.
Начин на приложение:
При картоф препоръчителната доза е 300-400 мл/дка, внесена превантивно. Racer може да се комбинира с Pendigan 330 ЕК, като в такъв случай се използва по-ниската доза.
При слънчоглед препоръчителната доза е 200-300 мл/дка, внесена превантивно.
Препаратът се използва след засяване на културите.
Избягва се механична обработка до 3 седмици след третиране.
Третирани растения: картофи, слънчоглед
Плевели, върху които се прилага: кокоше просо, скърбица, черно куче грозде, балур, разстлана лобода, дива ряпа, сива кощрява

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Fluorocloridon
Активна концентрация на веществото 250 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, великденче-veronica persica, дива ряпа-raphanus raphanistrum, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, разстлана лобода-atriplex patula, черно куче грозде-solanum nigrum
Вид растение картоф, слънчоглед
Дозировка 2-4 l/ha
време за нанасяне преди поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.