• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg adama fungicid folpan 80 wdg 5 kg - 1, thumbnail

Folpan 80 ВДГ, 5 кг

226,24 лв.

На склад

Българският магазин може да изпрати за 1 ден

Folpan 80 ВДГ, 5 кг

bg adama fungicid folpan 80 wdg 5 kg - 1

Folpan 80 ВДГ, 5 кг

На склад

226,24 лв.
- +
226,24 лв.

На склад

Българският магазин може да изпрати за 1 ден
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Folpan 80 ВГ е широкоспектърен фунгицид, който може да се използва през целия период на растеж на мицела и спорообразуването.

Активно вещество: 800 гр/кг фолпет.

Начин на действие
Folpan 80 ВГ влияе на пропускливостта на клетъчната стена и на делението на гъбичните клетки. Предотвратява ефективно процеса на дишане на патогените. Активното вещество фолпет има превантивно действие - не позволява да се разпространи инфекцията от повърхността на лекуваните органи на растението. Продуктът не прониква в дълбочина, но осъществява добър контакт, не се измива от дъжда и защитното му действие продължава в период от около седмица. Третирането с Folpan 80 ВГ спира устойчивостта на гъбични патогени към прилаганите фунгициди и е незаменим партньор при системната употреба на препарати.

Начин на приложение
Нанася се през целия вегетационен период, при заразяване или превантивно.
Ябълки: при сериозна инфекция първоначалното нанасяне може да е в комбинация с други продукти (Ardent 50 СК, Orius 25 ЕВ), а през втората половина на вегетационния период Folpan 80 ВГ може да се използва самостоятелно. Цялата листна маса на третираните растения се пръска равномерно.
Лозови насаждения: през вегетационния период при установяването на брашнеста мана. В пиковете на инфекцията при чести дъждове и горещо време продуктът се комбинира със специфични системни продукти срещу мухъл.
Зеленчуци, отглеждани на полето, картофи: използва се нормален обем на разтвора в зависимост от степента на развитието на културата.
Зеленчуци, отглеждани от разсад: третира се или чрез обработване на почвата преди сеитба или засаждане, или чрез потапяне на корените на зеленчуковия разсад в 0.15 % разтвор. Повторно може да се използва след 2-3 седмици.

Третирани растения: ябълки, лозя, домати, краставици, лук, картофи.

Заболявания, при които се използва: мана, сиво гниене, струпясване.

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 5 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Folpet
Активна концентрация на веществото 800 g/kg
Вид растение грозде, домат, картоф, краставица, лесовъдство, лук, слива, хмел, ябълка
Болести по растението гъбна сачмянка-stigmina carpophila, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, сечене на разсада ризоктония-rhizoctonia, сечене на разсада-pythium debaryanum, сиво гниене-botrytis cinerea, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 1.5-2 kg/ha;0.15%-0.2%
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H400 Силно токсичен за водните организми
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.