• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg-adama-fungicide-folpan-80-wdg-15-g - 0, thumbnail

Folpan 80 ВДГ, 15 гр

1,29 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Folpan 80 ВДГ, 15 гр

Folpan 80 ВДГ, 15 гр

Folpan 80 ВДГ, 15 гр

На склад

1,29 лв.
- +
1,29 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Folpan 80 ВДГ е широкоспектърен фунгицид, който може да се използва през целия период на растеж на мицела и спорообразуването.

Активно вещество: 800 гр/кг фолпет.

Начин на действие
Folpan 80 ВГ влияе на пропускливостта на клетъчната стена и на делението на гъбичните клетки. Предотвратява ефективно процеса на дишане на патогените. Активното вещество фолпет има превантивно действие - не позволява да се разпространи инфекцията от повърхността на лекуваните органи на растението. Продуктът не прониква в дълбочина, но осъществява добър контакт, не се измива от дъжда и защитното му действие продължава в период от около седмица. Третирането с Folpan 80 ВГ спира устойчивостта на гъбични патогени към прилаганите фунгициди и е незаменим партньор при системната употреба на препарати.

Начин на приложение
Нанася се през целия вегетационен период, при заразяване или превантивно.
Ябълки: при сериозна инфекция първоначалното нанасяне може да е в комбинация с други продукти (Ardent 50 СК, Orius 25 ЕВ), а през втората половина на вегетационния период Folpan 80 ВГ може да се използва самостоятелно. Цялата листна маса на третираните растения се пръска равномерно.
Лозови насаждения: през вегетационния период при установяването на брашнеста мана. В пиковете на инфекцията при чести дъждове и горещо време продуктът се комбинира със специфични системни продукти срещу мухъл.
Зеленчуци, отглеждани на полето, картофи: използва се нормален обем на разтвора в зависимост от степента на развитието на културата.
Зеленчуци, отглеждани от разсад: третира се или чрез обработване на почвата преди сеитба или засаждане, или чрез потапяне на корените на зеленчуковия разсад в 0.15 % разтвор. Повторно може да се използва след 2-3 седмици.

Третирани растения: ябълки, лозя, домати, краставици, лук, картофи.

Заболявания, при които се използва: мана, сиво гниене, струпясване.

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 15 г
Срок на годност (години) 3
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Folpet
Активна концентрация на веществото 800 g/kg
Вид растение грозде, домат, картоф, краставица, лесовъдство, лук, слива, хмел, ябълка
Болести по растението гъбна сачмянка-stigmina carpophila, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, сечене на разсада ризоктония-rhizoctonia, сечене на разсада-pythium debaryanum, сиво гниене-botrytis cinerea, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 15 g/6-10 l;1.5-2 kg/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H400 Силно токсичен за водните организми
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.